Landgoed Hoevelaken

20 november '17

Al in de vijftiende eeuw stond er ten zuiden van het huidige huis Hoevelaken een kasteel. Later is daaromheen een park aangelegd. Het huidige huis dateert uit het begin van de twintigste eeuw.  

Het opmerkelijke van landgoed Hoevelaken zit in de langgerekte vorm. Het landgoed is bijna 3 kilometer lang en slechts 375 meter breed. Dit is een gevolg van de oude manier van ontginnen van het veenlandschap rond Hoevelaken. Dat gebeurde perceel voor perceel, langs lange rechte sloten. Inmiddels is het landgoed een afwisselend parkachtig landschap geworden. 

Er is een imposante ‘middenlaan’: een lange laan met beuken die meer dan tweehonderd jaar oud zijn, en veel loofbos afgewisseld met akkers, weilanden en waterpartijen. Door deze afwisseling leven er veel soorten planten en dieren. Naast werkzaamheden door vaste medewerkers van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), wordt ook onderhoud gedaan door vrijwilligers van GLK.

Beukenlaan Landgoed Hoevelaken
Vijver brug Landgoed Hoevelaken
Bos Landgoed Hoevelaken

Planten

Afwisseling van droge en natte bodem op het landgoed zorgt voor een grote variatie aan plantensoorten. Ook de bijzondere koningsvaren komt in het gebied voor. In de drogere stukken bos groeien in de kruidlaag dalkruid, bosanemoon en gewone salomonszegel. In de natte gedeelten komen dubbelloof, breedbladige wespenorchis en bosandoorn voor. Een bijzondere plant in de elzenbroekbosjes is de koningsvaren. Dit is een beschermde varensoort die groeit op halfbeschaduwde plekken. De plant groeit langzaam, maar kan manshoog worden. Als de omstandigheden goed zijn, kan de koningsvaren meer dan een eeuw oud worden.

Varen

Dieren

Een van de meest bijzondere diersoorten die op het landgoed voorkomen is de ringslang. Het is één van de drie in Nederland voorkomende slangensoorten. De ringslang is zeldzaam en beschermd. De slang jaagt bij voorkeur in het water, vooral op kikkers. De ringslang heeft achter de kop twee gele vlekken, die soms als een ring in elkaar overlopen. De beet van de slang is niet giftig, maar pak hem niet op: hij spuit dan de Stinkklieren in het achterlijf leeg. In het gebied zijn speciale broedhopen aangelegd waarin de slang kan overwinteren en eieren af kan zetten. Andere bijzondere dieren op landgoed Hoevelaken zijn vleermuissoorten als de ruige dwergvleermuis, dwergvleermuis en laatvlieger. Vleermuizen zijn net als de ringslang beschermde dieren.

Dieren

Lidmaatschap Gelders Landschap & Kasteelen

Straks als koper van Woonpark Hoevelaken woon je natuurlijk aan dit dit prachtige Landgoed. Daarom ontvang je een jaar lidmaatschap van Het Geldersch Landschap & Kasteelen.  

>> Bekijk Landgoed Hoevelaken Live

  Maak alvast een persoonlijk account aan
  Naar woningaanbod