Samen plannen maken

18 juli '16

Tijdens de eerste informatiemarkt op 14 april  bleek dat veel Hoevelakers best op deze mooie en bijzondere plek willen wonen. Veel van hen gaven aan graag mee te willen denken over de verdere planvorming.  Van dat aanbod hebben wij dankbaar gebruik gemaakt!

Drie thema's

Drie thema’s stonden centraal op de panelavonden: levensloopbestendige woningen voor senioren, betaalbare woningen voor starters en vrije kavels voor vrijstaande woningen. Deze thema’s zijn gekozen, omdat er veel belangstelling is voor dit type woningen. De uitkomst is bovendien van invloed op het ontwerp en de inrichting van het gebied. Naast woningen voor senioren, starterswoningen en vrijstaande woningen, komen er natuurlijk ook andere woningen in het plan.

Waardevolle inzichten

De verschillende panelgesprekken hebben veel waardevolle inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld:

  • Er is veel waardering voor het plan. De landschappelijke setting, de mix van woningtypen en de samenhang tussen verschillende architectuurstijlen spreken aan.
  • Deelnemers zien in Woonpark Hoevelaken een vriendelijke, veilige en dorpse woonbuurt. Waar mensen elkaar kennen, ontmoeten en groeten  op straat. Maar ook waar ze elkaar privacy en rust gunnen.
  • Veel mensen komen uit Hoevelaken en willen er het liefst blijven wonen.
  • Senioren zoeken vaak een woning met een ruime woonkamer, een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Er mag best een verdieping zijn, voor de kleinkinderen, bijvoorbeeld. 
  • Starters zoeken...
  • Vrijstaande woningen...
  Ligging
  Nieuwsoverzicht