Bouwactiviteiten Woonpark Hoevelaken

9 mei '19

Zoals je wellicht weet zijn de oude kantoorpanden op het voormalige terrein van Rabovastgoedgroep c.q. Bouwfonds Ontwikkeling inmiddels gesloopt. Omstreeks 20 mei wordt er ook gestart met het zogenaamde bouwrijp maken. In deze fase wordt de infrastructuur voor het toekomstig Woonpark Hoevelaken aangelegd. Er worden dan riolering, water-, elektra-, en datanetwerken in de grond gelegd waarna de bouwwegen worden aangebracht. Tenslotte worden de bouwkavels gereed gemaakt voor bebouwing. Zo wordt de komst van Woonpark Hoevelaken steeds een stukje concreter.

  Het Landgoed
  Het Erf