Omgevingsvergunning Het Landgoed fase 2 verleend

18 maart '20

De omgevingsvergunning voor Het Landgoed fase 2 is op 18 maart afgegeven. We verwachten dat de vergunning eind april onherroepelijk zal zijn. Als tegen die tijd ook het verkooppercentage is gehaald, dan ontvangen de kopers van een woning de hoerabrief. Met deze brief bevestigen we dat het project doorgaat en dat de aannemer de start bouw kan gaan voorbereiden.

Wat als er onverhoopt toch bezwaar wordt ingediend op de omgevingsvergunning?

In het geval er toch bezwaar wordt ingediend, wordt de omgevingsvergunning niet onherroepelijk. Wij kunnen in dat geval niet overgaan tot levering en gunning. Afhankelijk van het bezwaar kunnen we dan een inschatting maken van een mogelijke vertraging.

  Contact opnemen
  Meer nieuws lezen