Hoe staat het met de bouw?

14 september '20

De bouw van Het Landgoed fase 1 in Woonpark Hoevelaken, is in volle gang. Graag informeren wij je over de ontwikkelingen rondom de realisatie van deze 33 woningen.

Voortgang bouwwerkzaamheden

De uitvoering van de bouwwerkzaamheden verloopt voorspoedig. De funderingen van de eerste woningen zijn gereed. Renbouw maakt volgens een vaste bouwrouting voor alle woningen van de eerste fase de fundering gereed. Aansluitend op het realiseren van de funderingen zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd, startend bij de eerste woningen in de bouwvolgorde:
• Leggen begane grondvloeren (totale duur voor fase 1 is 10-12 weken).
• Realiseren binnenspouwbladen op de begane grond.
• Plaatsen verdiepingsvloeren.

image alt

Planning kijkmiddag

Omdat we vanwege de noodzakelijke corona-maatregelen geen grote groepen mensen tegelijk uit kunnen nodigen op de bouwplaats, wordt er helaas geen gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor alle nieuwe bewoners van fase 1. We merken dat er behoefte is om toch de bouwplaats te bezoeken. Daarom ontvang je, zodra de begane grondvloer van je woning is gelegd, een uitnodiging voor een bezoek aan de bouwplaats. Reinbouw draagt als hoofdaannemer het risico van schades op de bouwplaats als gevolg van diefstal, vandalisme, brand, storm en dergelijke. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Het is daarom niet toegestaan dat je als toekomstige bewoner zelf het bouwterrein komt bezoeken. Later in het bouwproces, wanneer de trappen in de woning zijn gemonteerd en de dekvloeren zijn gesmeerd, zullen we je nogmaals uitnodigen voor een kijkmoment.

image alt

Oplevering

We begrijpen dat je zo snel mogelijk wilt weten wanneer jouw woning klaar is. In de koop-/aannemingsovereenkomst is contractueel vastgelegd hoeveel werkbare werkdagen na het leggen van de begane grondvloer je woning uiterlijk opgeleverd dient te worden. De prognose voor het gereedkomen van de eerste woningen is op dit moment het tweede kwartaal van 2021.  Deze planning is een voorlopige inschatting waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De voortgang van de bouw is namelijk afhankelijk van veel (vooral externe) factoren zoals de beschikbaarheid van materialen, menskracht en weersomstandigheden. Tijdens de bouwperiode hoor je van ons een steeds gerichtere datum en houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen in de planning.

Bouwvolgorde

Voor de bouw van de eerste fase, de eerste 33 woningen van Woonpark Hoevelaken, houdt Reinbouw de volgende bouwvolgorde aan:
Blok 1 - kavel 48 en 49
Blok 2 - kavel 50 en 51
Blok 3 - kavel 38 en 39
Blok 4 - kavel 36 en 37
Blok 5 - kavel 35
Blok 6 - kavel 40 en 41
Blok 7 - kavel 42
Blok 8 - kavel 43
Blok 9 - kavel 34
Blok 10 - kavel 33 tot en met 29
Blok 11 - kavel 27 en 28
Blok 12 - kavel 26, 25 en 24
Blok 13 - kavel 23 tot en met 20
Blok 14 - kavel 19 tot en met 15

  Meer nieuws lezen
  Bekijk beschikbaar woningaanbod