De laatste bouwvideo van 2020

18 december '20

Afgelopen week is er weer een dronevideo gemaakt waarop de vorderingen van de bouw goed zichtbaar zijn. Tijdens de kerstvakantie ligt de bouw tijdelijk stil. We wensen je fijne feestdagen een een goed 2021!

image alt

Voortgang bouwwerkzaamheden fase 1

De uitvoering van de bouwwerkzaamheden verloopt voorspoedig. De eerste helft van de woningen is van de kappen voorzien.
In de eerste twee blokken zijn inmiddels de trappen geplaatst en alle binnenwanden. Zoals het er nu naar uit ziet zal in week 51 de eerste dekvloer worden gesmeerd. Vervolgens zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd;

• Blok 1 en 2; smeren dekvloer
• Blok 1 en 2; start werkzaamheden badkamer en toilet
• Blok 3 t/m 9: leggen dakpannen
• Blok 3 t/m 9: stellen trappen
• Blok 3 t/m 9: realiseren binnenwanden
• Blok 10 t/m 14: realiseren binnenspouwbladen eerste verdieping
• Blok 10 t/m 14: plaatsen kap
• Blok 10 t/m 14; leggen dakpannen

image alt

Planning Het Landgoed fase 1

We begrijpen dat je zo snel mogelijk wilt weten wanneer jouw woning klaar is. In de koop-/aannemingsovereenkomst is contractueel vastgelegd hoeveel werkbare werkdagen na het leggen van de begane grondvloer je woning uiterlijk opgeleverd dient te worden. De prognose voor het gereedkomen van de eerste woningen is op dit moment maart/april van 2021.  Deze planning is een voorlopige inschatting waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De voortgang van de bouw is namelijk afhankelijk van veel (vooral externe) factoren zoals de beschikbaarheid van materialen, menskracht en weersomstandigheden. Daarnaast kan in deze rare tijden zelfs het corona-virus van invloed zijn op onze planning. Tijdens de bouwperiode hoor je van ons een steeds gerichtere datum en houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen in de planning.

image alt

Voortgang bouwwerkzaamheden fase 2

De uitvoering van de bouwwerkzaamheden verloopt voorspoedig. Als alles mee zit zullen we vóór de kerst al de eerste begane grondvloeren leggen. Vervolgens zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd;

• Blok 15 tm 22; leggen begane grondvloer
• Blok 15 tm 22; kalkzandsteen binnenspouwbladen plaatsen
• Blok 23 tm 28; storten funderingen
• Blok 23 tm 28; installaties onder de vloer
• Blok 23 tm 28; leggen begane grondvloer

image alt

Planning Het Landgoed fase 2

We begrijpen dat je zo snel mogelijk wilt weten wanneer jouw woning klaar is. In de koop-/aannemingsovereenkomst is contractueel vastgelegd hoeveel werkbare werkdagen na het leggen van de begane grondvloer je woning uiterlijk opgeleverd dient te worden. De prognose voor het gereedkomen van de eerste woningen is het derde kwartaal van 2021.  Deze planning is een voorlopige inschatting waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De voortgang van de bouw is namelijk afhankelijk van veel (vooral externe) factoren zoals de beschikbaarheid van materialen, menskracht en weersomstandigheden. Uiteraard kan in deze rare tijden zelfs het corona-virus van invloed zijn op onze planning. Tijdens de bouwperiode hoor je van ons een steeds gerichtere datum en houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen in de planning.

Veiligheid op de bouwplaats

Reinbouw draagt als hoofdaannemer het risico van schades op de bouwplaats als gevolg van diefstal, vandalisme, brand, storm en dergelijke. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Het is daarom niet toegestaan dat je als toekomstige bewoner zelf het bouwterrein komt bezoeken.

 

  Meer nieuws lezen
  Ik heb een vraag