De bouw van Het Landgoed fase 1 is nu echt begonnen

2 juli '20

Als je een blik werpt op de bouwplaats (vanachter de hekken), valt er de komende maanden veel te zien. Er is inmiddels een begin gemaakt met het grondwerk, binnenkort worden de boorpalen geboord en de gaten gegraven voor de bronnen voor de warmtepompen. Het zichtbare werk is begonnen.

De eerste contouren zijn zichtbaar

De contouren van de nieuwe wijk zijn terug te zien in de plattegrond van de bouwwegen die zijn aangelegd. Ze zijn nu nog bedekt met een deklaag van puin, maar je ziet al waar straks de straten naar de woningen komen. Langs deze wegen worden de putten gegraven voor de woningen: een meter breder dan de woning zelf en 10 centimeter dieper dan de fundering. Deze put wordt met zand aangevuld, zodat voor iedere woning een schone en nette werkplek ontstaat.

Vervolgens beginnen we met het boren van de boorpalen, waarover we vorige maand iets hebben verteld. Om trillingen in de omgeving te voorkomen heien we de funderingspalen niet, maar boren we gaten die we vol storten met beton. Op dit moment wordt de benodigde lengte van de palen nog vastgesteld en ook de hoeveelheid bewapening. Zodra dat bekend is, kunnen we hiermee starten. Tegelijkertijd graven we de gaten voor de bronnen voor de warmtepompen in de achtertuinen. We verwachten hiermee te kunnen beginnen in week 28. Deze gaten worden later weer dicht gemaakt. 

Ik heb een vraag? Contact opnemen
Wil je ook wonen in Het Landgoed? Bekijk beschikbaar woningaanbod