Bouwupdate Het Landgoed fase 1 en 2

9 november '20

Graag informeren wij je over de ontwikkelingen rondom de realisatie van jouw nieuwe woning in het Landgoed fase 1 en 2. Ook hebben we weer een dronefilm laten maken, waarop de bouw van Het Landgoed goed is te zien. 

image alt

Voortgang bouwwerkzaamheden Woonpark Hoevelaken

Het Landgoed fase 1
De uitvoering van de bouwwerkzaamheden verloopt voorspoedig. In alle woningen zijn de begane grondvloeren gelegd. Iedereen heeft daarom een uitnodiging ontvangen voor het eerste kijkmoment, velen van jullie zijn al geweest. Tot en met blok 9 zijn de woningen inmiddels ook voorzien van de eerste verdiepingsvloer. En de eerste 2 bouwblokken zijn zelfs al voorzien van een kap. Aansluitend hierop worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Blok 3 t/m 9: realiseren binnenspouwbladen eerste verdieping
• Blok 3 t/m 9: leggen tweede verdiepingsvloer
• Blok 3 t/m 9: plaatsen kap
• Blok 10 t/m 14: realiseren binnenspouwbladen begane grond
• Blok 10 t/m 14: leggen eerste verdiepingsvloer

Het Landgoed fase 2
In de tweede helft van oktober zijn we gestart met het boren van de funderingspalen voor de woningen van de tweede fase van het Landgoed. Alle funderingspalen zitten inmiddels in de grond. Na het uitharden van deze funderingspalen starten we met het realiseren van de funderingen. We maken volgens een vaste bouwrouting voor alle woningen van de tweede fase de fundering gereed. Verderop in deze nieuwsbrief vind je de volledige bouwvolgorde, deze is ook opgenomen in het verslag van het gesprek met de woonadviseur. Aansluitend op het realiseren van de funderingen word en de volgende werkzaamheden uitgevoerd, startend bij de eerste woningen in de bouwvolgorde:
• Leggen begane grondvloeren (totale duur voor fase 2 is 10-12 weken)
• Realiseren binnenspouwbladen op de begane grond
• Plaatsen verdiepingsvloeren

Veiligheid bouwplaats

Reinbouw draagt als hoofdaannemer het risico van schades op de bouwplaats als gevolg van diefstal, vandalisme, brand, storm en dergelijke. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Het is daarom niet toegestaan dat je als toekomstige bewoner zelf het bouwterrein komt bezoeken.

image alt

Planning kijkmoment

Het Landgoed fase 1
Het eerste kijkmoment is voor de meeste bouwkavels achter de rug. Uiteraard willen wij je later in het traject graag nogmaals de gelegenheid bieden om jouw woning te bezichtigen. Dit tweede kijkmoment vindt pas plaats als alle trappen in je woning zijn geplaatst en de dekvloer is gesmeerd en beloopbaar is. Hiervoor heb je dus nog even geduld nodig. Normaliter stellen we je tijdens het reguliere kijkmoment of voorschouw ook in de gelegenheid om mensen mee te nemen de woning in om bijvoorbeeld alvast iets in te meten. In de uitnodiging die je van ons ontvangt wordt aangegeven hoe en of dit mogelijk is in verband met de op dat moment geldende corona-maatregelen. Reinbouw houdt zich het recht voor om vanwege eventueel gewijzigde corona-maatregelen het kijkmoment te laten vervallen. Ongeveer twee tot drie weken voor de definitieve oplevering van de woning vindt een voorschouw plaats. Deze voorschouw heeft geen enkele juridische status, maar is bedoeld om zoveel mogelijk onvolkomenheden al voor de officiële oplevering te verhelpen en alvast inzicht te geven in de kwaliteit van jouw nieuwe woning. Voor de voorschouw is ongeveer anderhalf uur gereserveerd. Vanzelfsprekend zullen we je ook dan vragen de geldende corona-maatregelen in acht te nemen. Een uitnodiging voor zowel kijkmoment als voorschouw ontvang je van ons zo'n 2 tot 3 weken van te voren.

Het Landgoed fase 2
Omdat we vanwege de noodzakelijke corona-maatregelen geen grote groepen mensen tegelijk uit kunnen nodigen op de bouwplaats, wordt er net als voor fase 1, helaas geen gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor alle nieuwe bewoners van fase 2. We merken dat er behoefte is om toch de bouwplaats te bezoeken. Daarom ontvang je, zodra de begane grondvloer van je woning is gelegd, een uitnodiging voor een bezoek aan de bouwplaats. Reinbouw draagt als hoofdaannemer het risico van schades op de bouwplaats als gevolg van diefstal, vandalisme, brand, storm en dergelijke. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Het is daarom niet toegestaan dat je als toekomstige bewoner zelf het bouwterrein komt bezoeken. Later in het bouwproces, wanneer de trappen in de woning zijn gemonteerd en de dekvloeren zijn gesmeerd, zullen we je nogmaals uitnodigen voor een kijkmoment.

image alt

Wanneer is jouw woning klaar?

We begrijpen dat je zo snel mogelijk wilt weten wanneer jouw woning klaar is. In de koop-/aannemingsovereenkomst is contractueel vastgelegd hoeveel werkbare werkdagen na het leggen van de begane grondvloer je woning uiterlijk opgeleverd dient te worden.

Het Landgoed fase 1
De prognose voor het gereedkomen van de eerste woningen is op dit moment het tweede kwartaal van 2021.  Deze planning is een voorlopige inschatting waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De voortgang van de bouw is namelijk afhankelijk van veel (vooral externe) factoren zoals de beschikbaarheid van materialen, menskracht en weersomstandigheden. Tijdens de bouwperiode hoor je van ons een steeds gerichtere datum en houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen in de planning.

Het Landgoed fase 2
De prognose voor het gereedkomen van de eerste woningen is op dit moment het derde kwartaal van 2021.  Deze planning is een voorlopige inschatting waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De voortgang van de bouw is namelijk afhankelijk van veel (vooral externe) factoren zoals de beschikbaarheid van materialen, menskracht en weersomstandigheden. Tijdens de bouwperiode hoor je van ons een steeds gerichtere datum en houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen in de planning.

  Meer nieuws lezen
  Naar beschikbaar woningaanbod