Starterswoningen worden huurwoningen

18 juni '20

In overleg tussen gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk en BPD is besloten het aantal huurwoningen in Woonpark Hoevelaken uit te breiden van 24 naar 36 stuks. Dit betekent dat de 12 starterwoningen type S2 niet meer in verkoop worden gebracht. Wij begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de mensen die op zoek zijn naar een goedkope koopwoning. Door deze omzetting kunnen de 12 woningen beschikbaar blijven voor de sociale doelgroep en niet, zoals bij sociale koopwoning, eenmalig alleen voor de eerste eigenaar. Tevens worden hiermee extra sociale huurwoningen toegevoegd in Hoevelaken, die van de drie kernen binnen de gemeente Nijkerk de minste sociale huurwoningen omvat. Voor vragen hoe je in aanmerking kunt komen voor deze huurwoningen kan contact worden opgenomen met Woningstichting Nijkerk.

  Meer nieuws lezen
  Naar de website van Woningstichting Nijkerk